Доставка на 33 нови 12-метрови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях за нуждите на обществения транспорт в Стара Загора”

* Поради разместване на страници от 33 до 35 при сканиране на Протокол 2, прилагам същия отново.