Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора - 2020-2021г.