Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора“ - прекратена