„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на "Тролейбусни превози" ЕООД, гр. Стара Загора„

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на "Тролейбусни превози" ЕООД, гр. Стара Загора„ 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 21/10/2014
Час: 16:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 21/10/2014
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/10/2014
Час: 10:30
Място: гр. Стара Загора, кв. "Индустриaлен", Тролейбусно депо - зала