Доставка на нов ,,специализиран'' автомобил за ремонт и поддръжка по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дата: 30/12/2014
Час: 16:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 30/12/2014
Час: 16:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/01/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, кв. "Индустриaлен", Тролейбусно депо - зала