Доставкa на резервни части и консумативи за тролейбуси и автобуси на „Tролейбусни и автобусни превози“ EООД Стара Загора по 15 обособни позиции