Видове и цени на ГРАДСКИ превозни документи - 01.02.2024 год.

Размер на шрифта: A A A

Редовни превозни документи - ГРАДСКА част

Вид Валидност Цена Допълнителна информация
1 градски билет 1 пътуване 1,50 лв. Може да бъде закупен в превозно средство; от билетна машина на спирка; от билетен център; от мобилно приложение. 
Билет за комбинирано пътуване - 30 минути 30 минути 1,60 лв Билетът предоставя възможност за неограничени пътувания в града в рамките на 30 минути. Може да бъде закупен от билетен център и мобилно приложение. 
Билет за комбинирано пътуване - 60 минути 60 минути 2,00 лв. Билетът предоставя възможност за неограничени пътувания в града в рамките на 60 минути. Може да бъде закупен от билетен център и мобилно приложение. 
Билет за комбинирано пътуване - 120 минути 120 минути 2,50 лв. Билетът предоставя възможност за неограничени пътувания в града в рамките на 120 минути. Може да бъде закупен от билетен център и мобилно приложение. 
Пакет 10 билета 6 месеца 14 лв. Пакетът предоставя 10 еднократни пътувания, които могат да бъдат използвани в рамките на 6 месеца. Може да бъде закупен от билетна машина на спирка; билетен център; мобилно приложение. 
Пакет 30 билета 6 месеца 39 лв. Пакетът предоставя 30 еднократни пътувания, които могат да бъдат използвани в рамките на 6 месеца. Може да бъде закупен от билетна машина на спирка; билетен център; мобилно приложение. 
Пакет 60 билета 6 месеца 72 лв. Пакетът предоставя 60 еднократни пътувания, които могат да бъдат използвани в рамките на 6 месеца. Може да бъде закупен от билетна машина на спирка; билетен център; мобилно приложение. 
Дневна карта 24 часа 5 лв. Дневната карта предоставя неограничени пътувания в града в рамките на 24 часа след първа валидация. Може да бъде закупена от билетен център и мобилно приложение. 
Карта 10 дни 10 дни 35 лв. Картата предоставя неограничени пътувания в града за период от 10 дни, избран от клиента. Може да бъде закупена от билетна машина на спирка; билетен център; мобилно приложение. 
Карта 15 дни 15 дни 49 лв. Картата предоставя неограничени пътувания в града за период от 15 дни, избран от клиента. Може да бъде закупена от билетна машина на спирка; билетен център; мобилно приложение. 
ЦГМ Персонализирана 1 месец 60 лв. Абонаментна карта за един календарен месец, която предоставя неограничени пътувания в града. Може да бъде закупена от билетен център и се персонализира външно и вътрешно – със снимка и име на пластиката и ЕГН в системата.
ЦГМ Неперсонализирана 1 месец 90 лв. Карта за един календарен месец, която предоставя неограничени пътувания в града. Може да бъде закупена от билетен център и стационарна билетна машина и да се ползва от повече от един клиент.

ЦГМ Годишна карта

Персонализирана

12 месеца 365 лв. Абонаментна карта за 12 календарни месеа, която предоставя неограничени пътувания в града. Може да бъде закупена от билетен център и се персонализира външно и вътрешно – със снимка и име на пластиката и ЕГН в системата.

Повече информация за използване на мобилното приложение "Градски транспорт" може да намерите тук.

 

ГРАДСКИ абонаментни карти за УЧАЩИ и Деца от 0 до 14 години

Вид Валидност Цена Допълнителна информация Право на ползване
ЦГМ Учащи 1 месец 5 лв. Карта за един календарен месец, за цяла градска мрежа с неограничени пътувания. Може да бъде закупена от билетен център и се персонализира външно и вътрешно – със снимка и име на пластиката и ЕГН в системата На преференциалната карта имат право учащи в учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора. Правото на пътуване се доказва след представяне на документ, удостоверяващ, че лицето е учащ дневна редовна форма на обучение през съответната учебна година в учебно заведение, разположено на територията на гр. Стара Загора.
ЦГМ Учащи 3 месеца 15 лв. Карта за три календарни месеца, за цяла градска мрежа с неограничени пътувания. Може да бъде закупена от билетен център и се персонализира външно и вътрешно – със снимка и име на пластиката и ЕГН в системата На преференциалната карта имат право учащи в учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора. Правото на пътуване се доказва след представяне на документ, удостоверяващ, че лицето е учащ дневна редовна форма на обучение през съответната учебна година в учебно заведение, разположено на територията на гр. Стара Загора.
ЦГМ Учащи - Редовна* 1 месец 30 лв. Карта за един календарен месец, за цяла градска мрежа с неограничени пътувания. Може да бъде закупена от билетен център и се персонализира външно и вътрешно – със снимка и име на пластиката и ЕГН в системата. На преференциалната карта имат право учащи в учебните заведения разположени на територията на страната. Правото на пътуване се доказва след представяне на документ, удостоверяващ, че лицето е учащ дневна редовна форма на обучение през съответната учебна година в учебно заведение, разположено на територията на България.
Деца от 0 до 7 години 1 година от датата на издаване или до навършване на 7 години 0 лв. Картата предоставя безплатно и неограничено пътуване във вътрешноградския транспорт.

Картите се издават в билетните центрове на Дружеството срещу представено копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника. Повече информация - в раздел "Превоз на деца".

Деца от 7 до 14 години 1 година от датата на издаване или до навършване на 14 години 0 лв. Картата предоставя безплатно и неограничено пътуване във вътрешноградския транспорт. Картата е персонална и със снимка, която се предоставя от родителя/настойника; издава се в билетните центрове на Дружеството срещу представено копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника. Повече информация - в раздел "Превоз на деца".

 

ГРАДСКИ абонаментни карти за ПЕНСИОНЕРИ

Вид Валидност Цена Допълнителна информация Право на ползване
ЦГМ Пенсионери 1 месец 22 лв. Карта за един календарен месец, за цяла градска мрежа с неограничени пътувания. Може да бъде закупена от билетен център и се персонализира външно и вътрешно – със снимка и име на пластиката и ЕГН в системата. За всички пенсионери по реда и условията на глава шеста от КСО и навършили възрастта по чл. 68 и  с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и пенсионно решение.
ЦГМ Пенсионери - над 68 год. с пенсия до 580 лв. 1 месец 12 лв. Карта за един календарен месец, за цяла градска мрежа с неограничени пътувания. Може да бъде закупена от билетен център и се персонализира външно и вътрешно – със снимка и име на пластиката и ЕГН в системата. За пенсионери по реда и условията на глава шеста от КСО и на възраст над 68 год., с размер на пенсията до 580 лв. и постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и документ удостоверяващ размера на пенсията, с дата не по-рано от последната актуализация за страната
ЦГМ Пенсионери безплатна – над 75 год. с пенсия до 580 лв.

1 месец /

3 месеца

0 лв. Карта за един или три последователни календарни месеца, за цяла градска мрежа с неограничени пътувания. Може да бъде закупена от билетен център и се персонализира външно и вътрешно – със снимка и име на пластиката и ЕГН в системата. За пенсионери над 75 год., размер на пенсията до 580 лв. и постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и документ удостоверяващ размера на пенсията, с дата не по-рано от последната актуализация за страната
ЦГМ Пенсионери безплатна – над 80 год. 1 месец / 3 месеца 0 лв. Карта за един или три последователни календарни месеца, за цяла градска мрежа с неограничени пътувания. Може да бъде закупена от билетен център и се персонализира външно и вътрешно – със снимка и име на пластиката и ЕГН в системата. За пенсионери над 80 год. и с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и пенсионно решение.
ЦГМ 10 пътувания – над 65 год. 580 лв. 1 месец 5 лв. Карта за един календарен месец, за цяла градска мрежа с 10 еднократни пътувания. Може да бъде закупена от билетен център и се персонализира външно и вътрешно – със снимка и име на пластиката и ЕГН в системата. За пенсионери над 65 год., с размер на пенсията до 580 лв. и постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и документ удостоверяващ размера на пенсията, с дата не по-рано от последната актуализация за страната.
ЦГМ 10 пътувания – над 65 год. 580 лв. 3 месеца 15 лв. Карта за три последователни  месеца, за цяла градска мрежа с 10 еднократни пътувания на месец. Може да бъде закупена от билетен център и се персонализира външно и вътрешно – със снимка и име на пластиката и ЕГН в системата. За пенсионери над 65 год., размер на пенсията до 580 лв. и постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и документ удостоверяващ размера на пенсията, с дата не по-рано от последната актуализация за страната.
ЦГМ Пенсионери - Редовна 1 месец 30 лв. Карта за един календарен месец, за цяла градска мрежа с неограничени пътувания. Може да бъде закупена от билетен център и се персонализира външно и вътрешно – със снимка и име на пластиката и ЕГН в системата. За всички пенсионери по реда и условията на глава шеста от КСО и навършили възрастта по чл. 68, с адресна регистрация в България. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и пенсионно решение.

 

ГРАДСКИ абонаментни карти за хора с увреждания

Вид Валидност Цена Допълнителна информация Право на ползване
ТЕЛК 71% с пенсия до 580 лв. 1 месец 25 лв. Карта за един календарен месец, за цяла градска мрежа с неограничени пътувания. Може да бъде закупена от билетен център и се персонализира външно и вътрешно – със снимка и име на пластиката и ЕГН в системата. За лица с трайни увреждания и над 71% намалена работоспособност, с размер на пенсията до 580 лв. и постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта, документ удостоверяващ размера на пенсията, с дата не по-рано от последната актуализация за страната и решение на ТЕЛК.
ТЕЛК 71% - Редовна 1 месец 45 лв. Карта за един календарен месец, за цяла градска мрежа с неограничени пътувания. Може да бъде закупена от билетен център и се персонализира външно и вътрешно – със снимка и име на пластиката и ЕГН в системата. За лица с трайни увреждания и над 71% намалена работоспособност с адресна регистрация в България. Правото на пътуване се доказва след представяне на лична карта и решение на ТЕЛК. 

 

Превозни документи може да закупите от: