Избор на финансова институция за предоставяне на Тролейбусни превози ЕООД гр. Стара Загора на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Избор на финансова институция за предоставяне на Тролейбусни превози ЕООД гр. Стара Загора на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 1 400 000 лв. (един милион и четиристотин хиляди лева)„

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 31/10/2014
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/11/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, кв. "Индустриaлен", Тролейбусно депо - зала