Видове и цени на извънградски превозни документи - 01.03.2023 год.

Цени на редовни извънградски превозни документи, общ профил - в сила от 01.08.2022 год. Цени на извънградски превозни документи за УЧАЩИ и ПЕНСИОНЕРИ, държавно намаление - в сила от 01.02.2023 год. Цени на извънградски превозни документи за УЧАЩИ и ПЕНСИОНЕРИ, общинско намаление - в сила от 01.03.2023 год.