Съгласно НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (чл. 27) , Постановление № 66 на Министерски съвет и Постановление № 10 на МС от 25.01.2023 год., се въвежда изискване за наличието на превозен документ за безплатно пътуване на малките деца в градския транспорт с което се осигурява задължителната по закон застраховка на пътниците.

Децата до десет години имат право да ползват безплатно превозните средства за обществен транспорт за неограничен брой пътувания. Изключение правят само специализираните и случайните превози, както и тези по допълнителните градски линии.

Карти за пътуване на деца до 10 години в гр. Стара Загора се издават от „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД в билетните центрове:

  • Билетен център 1 – бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 81;
  • Билетен център 2 – бул. „Руски“ № 1;
  • Билетен център 3 – кв. „Железник“ – автобусно Обръщало;

За издаването им е необходимо да бъдат представени акт за раждане на детето /или копие/ и документ за самоличност на родителя /настойника/, удостоверяващи възрастта на детето и неговия постоянен адрес.

От началото на февруари 2013 г. отпадна изискването за снимка на ползвателя. Картата вече се издава през цялата година със срок на валидност до 31.12.2023 год. или до датата на навършване на годините. 

Още веднъж напомняме, че картите за деца до 10 години са задължителни и безплатни.