Междуселищни линии, изпълнявани от градски транспорт