Нормативна уредба за превоз на пътници

Наредба за обществен превоз на пътници - приета на 27.05.2021 год. с решение № 978 от ОС Стара Загора.

Тарифна политика в сила от 01.08.2022 год. - приета на 28.07.2022 год. с решение № 1863 от ОС Стара Загора.

Допълнение и изменение на тарифна политика в сила от 01.10.2022 год. - прието на 29.09.2022 год. с решение № 1964 от ОС Стара Загора.

Допълнение и изменение на тарифната политика в сила от 01.02.2024 год. - прието на 25.01.2024 гог. с решение № 115 на ОС Стара Загора.

Общинско намаление за УЧАЩИ, ПЕНСИОНЕРИ и ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ в сила от 01.02.2024 год. - прието на 25.01.2024 год. с решение № 116 на ОС Стара Загора.

Държавно намаление за ДЕЦА ДО 14 ГОД., УЧАЩИ, ПЕНСИОНЕРИ и ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ в сила от 01.02.2024 год. - съгласно Постановление № 66 на МС.

Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт  - в сила от 01.02.2024 год.