Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в гр. Стара Загора с две обособени позиции

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дата: 16/04/2015
Час: 16:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/04/2015
Час: 16:00
УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/04/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, кв. "Индустриaлен", Тролейбусно депо - зала