Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества

Размер на шрифта: A A A
Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества

В дните 12 и 13 юли с домакинството на община Стара Загора, НСОРБ - Актив организира за девета поредна година Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества.

Ексклузивен партньор на събитието бе Сен Гобен България.

Над 50 участници от цялата страна се включиха в Срещата, която е платформа за обсъждане и търсене на общи решения за по-резултатно и по-качествено изпълнение от общините на ангажиментите им в стопанската сфера, за споделяне на практики и насърчаване на усилията за предоставяне на достъпни и конкурентни услуги.

Включените в програмата теми бяха с акцент върху преимуществата и недостатъците на различните възможности за осъществяване на стопанската дейност на общините и предоставяне на основни публични услуги – общински предприятия, търговски дружества и звена в структурата на общинската администрация; представянето на добри общински практики и иновативни решения, както и върху необходимостта от популяризиране дейността на предприятията и дружествата.

Участниците имаха възможност да се запознаят с модела за привличане на инвестиции в Индустриална зона „Загоре“ АД и посетиха общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД – Стара Загора, което инвестира значителен проектен ресурс в екологично обновяване на обществения транспортен парк, като на място разгледаха доставените нови електрически автобуси. В събитието се включи и общинското дружество „Мересев“ ЕООД Стара Загора, създадено през 1954 г. като кооперация за заетост на лица с увреждания, което представи продуктите и изделията, които произвежда.

В рамките на Срещата бяха представени добри практики в областта на озеленяването и парковото строителство, развитието на електромобилността и управлението на пазарите. Участниците имаха възможност да се запознаят с примера на японската провинция Тобо за формиране на регионален туристически продукт, базиран на традициите и специфичната култура на местната общност.

Интерес предизвика представеното решение за оптимизиране процесите по контрол и управление на изпълняваните от общински дружества или възложени на външни изпълнители процеси по сметосъбиране и извозване, което включва и интелигентна система за отчитане на вида и обема на изхвърляните от гражданите отпадъци. От 2024 г. изчисляването на дължимата такса „битови отпадъци“ предстои да бъде определяна по нов начин, който да отразява справедливо генерираните от всяко домакинство отпадъци и да разширява мрежата за разделно събиране и последващо рециклиране. Като един от най-сериозните проблеми пред общините за въвеждането на такса смет по принципа „замърсителят плаща“, се очертава коректното изчисляване на обема генерирани отпадъци от домакинствата в многофамилните жилищни сгради. Демонстрираната технология позволява прилагането във всяка отделна община на справедлива политика за таксуване. Пилотния проект, който успешно се прилага в редица европейски държави, предстои да бъде внедрен в Ботевград. Към разработката е проявила интерес и община Пазарджик.

В продължение на практиката на Стара Загора за развитие на обществения транспорт, участниците се запознаха и с нововъведенията на „Центъра за градска мобилност“ на Столична община за използване от гражданите на широк спектър възможности за платено паркиране и освобождаване на автомобилите. От края на 2021 г. ЦГМ предоставя възможност за изпълнение на всички операции и със специално мобилно приложение Sofia Plus, чрез което дистанционно с кредитна или дебитна карта може да се заплати освобождаването на задържания автомобил. Търговско дружество „Център за градска мобилност“ ЕАД (ЦГМ ЕАД), с едноличен собственик на капитала Столична община и се занимава с анализ, планиране, финансиране, експлоатация, организация, управление и контрол на обществения транспорт на територията на София, както и дейности по управление на мобилността, в това число разработване на анализи за развитие на екологичните и експлоатационни аспекти на обществения транспорт, въвеждане и експлоатация на интелигентни транспортни системи за градския транспорт, финансиране, изграждане, експлоатация и поддържане на паркинги, гаражи и места за паркиране. ЦГМ е сред учредителите на Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност, в която вече членуват общините Бургас и Пловдив.

Община Стара Загора, като домакин на Събитието организира за участниците посещение и на два от значимите си културни обекти – Регионалният исторически музей и Музеят на религиите.

За поредна година широко бе участието от страна на компании от бизнеса. Партньорите на събитието - Би Ем Лизинг Трейд, Булавто България, Лейтекс, Кубота, Новател, Инжкосулт. представиха съвременни технологични решения в широкия спектър на дейност на общинските публични структури. И тази година паралелно с форума се проведе и изложение на производители, дистрибутори и вносители на продукти и решения, специално насочени към дейността на общините.

 

Източник на информация и снимков материал: НСОРБ Актив