Възстановяване на суми за тримесечни карти, издадени на деца от 7 до 10 години

Размер на шрифта: A A A
Възстановяване на суми за тримесечни карти, издадени на деца от 7 до 10 години

Съгласно ПМС 10 от 25.01.2023 г. -> Преходни и заключителни разпоредби -> § 4. право на възстановяване на суми имат децата ненавършили 10 години към 01.02.2023 год. със закупени тримесечни карти с първоначален срок на валидност не по-рано от 02.11.2022 год.

Възстановяването на сумите се извършва в Билетен център 2, намиращ се на бул. „Руски“ № 1, след предоставяне на акт за раждане на детето. На същите може да бъде издадена карта на стойност 0 лв. със срок на валидност до 31.12.2023 г.