ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА НОВИТЕ 33 ЕКОЛОГИЧНИ АВТОБУСИ

Размер на шрифта: A A A
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА НОВИТЕ 33 ЕКОЛОГИЧНИ АВТОБУСИ

На 21 септември, от 10.30 часа, в базата на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД ще се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № от ИСУН 2020 № BG16M1OP002-5.004-0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора, финансирани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.

Основни дейности, изпълнени по проекта, са доставка на 33 нови 12-метрови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях за нуждите на обществения транспорт в Стара Загора, както и проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядните станции и проектиране и изграждане на кабелни трасета до тях. Целта му е създаване на по-ефективен, интегриран и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия; изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт.

Стойността му е  53 759 143,98 лв., от които безвъзмездната финансова помощ са 44 897 786,65 лв.

Срокът на договора е 47 месеца.

 

Начална дата: четвъртък, 21 септември 2023

Крайна дата: четвъртък, 21 септември 2023

Източник: Община Стара Загора