Първите два експоната в бъдещия Музей на електротранспорта ще бъдат от Стара Загора