Размер на шрифта: A A A
Деца от 7 до 14 години

В съответствие с чл. 27** от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите децата от 7 до 14 години пътуват безплатно в градския транспорт и с 50% намаление от цената на редовния билет в междуселищния транспорт.

Във вътрешноградския транспорт - с карта за безплатно пътуване. Картата е персонална и със снимка, която се предоставя от родителя/настойника; издава се в билетните центрове на Дружеството срещу представено копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника. Картата се издава със срок на валидност една година от датата на издаването или до навършване на 14 годишна възраст. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.

В междуселищния транспорт - с билет с 50% намаление от цената на редовния билет за пътуване. Билетът се закупува от билетните машини в превозните средства или в билетните центрове на Дружеството срещу представяне на документ, удостоверяващ възрастта на детето (картата за пътуване на деца от 7 до 14 години също е такъв документ).

Билетни центрове за издаване на превозни документи:

  • БЦ 1 - бул. "Св. Патриарх Евтимий" № 81;
  • БЦ 2 - бул. "Руски" № 1;
  • БЦ 3 - кв. "Железник" - автобусно обръщало.