ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, СТАРА ЗАГОРА