Въвеждане на автоматизирана система за таксуване (АСТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза

Във връзка с постъпила жалба по обществена поръчка с предмет „Въвеждане на автоматизирана система за таксуване (АСТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза””, с която е поискана временна мярка "спиране на процедурата" Ви уведомявам, че процедурата е спряна на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП.